in

มีเเฮกเกอร์เข้ามาใน steam ผมเเล้ว self lock


ตอนแรกมันแฮ็ครหัสทั้งหมด ดังนั้นฉันจึงเปลี่ยนอีเมล เปลี่ยนรหัส ลบหมายเลข ตอนนี้ฉันได้รหัสกลับมาแล้ว แต่ฉันได้พับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว รหัสของฉันถูกแฮ็กเกอร์ล็อคตัวเองไว้ ฉันส่งรายงานไปยังฝ่ายสนับสนุน Steam และฉันต้องการทราบว่าจะใช้เวลากี่วัน ฉันรอมา 18 ชั่วโมงแล้วอ่านต่อ ได้ที่นี่