in

เกม zelda a link to the past ของเครื่อง sfc ไอเท็มกระจกเวทย์มนต์มันใช้ในการเปลี่ยนโลก


zelda ลิ้งเกมที่ผ่านมาของ sfc item magic mirror mirror เมื่อถูกใช้เพื่อเดินทางเปลี่ยนโลก จากโลกปกติสู่โลกมืด? สลับไปมาอ่านต่อ ได้ที่นี่