in

เล่นพับจีกับไอแพดแล้วค้างหน้าโหลด


คือผมใช้ไอแพดเล่นพับจีแล้วค้างหน้าโหลดนานต้องออกจากแอพ ลบแล้วกดเล่นใหม่ครับ อยากทราบว่าเพราะอะไร หรือมีใครบ้าง? ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา แต่เมื่อการอัพเดทใหม่เป็นแบบนี้ทุกรอบอ่านต่อ ได้ที่นี่