in

เล่นgta v โรเพล ต้องสร้างเฟสicด้วยหรอ?


ถามหน่อย คนที่เล่น gta v ropel ต้องสร้าง facebook ไหม? ฉันอยากคุยกับแฟนและนางออนไลน์ ฉันส่งข้อความในเฟสบุ๊ค ส่งข้อความไปเป็นชั่วโมงก่อนจะตอบกลับว่า #เล่น gta v ropel ต้องสร้างเฟสบุ๊คไหม?อ่านต่อ ได้ที่นี่