in

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น


สวัสดี ฉันต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นที่ประเทศจีน พยายามหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้ว แต่น้อยมาก จนเจอเว็บ https://www.languageinternational.co.th/chinese-mandarin-courses- china?sort=&page=3
และเว็บไซต์ https://www.languagecourse.net/th/schools–china?duration=3
เท่าที่เราเข้าใจ เว็บไซต์ทั้งสองนี้กำลังจองหลักสูตรของสถาบันต่างๆ ในประเทศจีน ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ใครเคยไปหรือถามรายละเอียดของสองเว็บนี้บ้าง? ขอคำแนะนำหน่อยครับ หรือใครเคยไปเรื่องอื่นแนะนำผมทีอ่านต่อ ได้ที่นี่