in

คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ ไปไกลๆ ภาษาอังกฤษ ❌ไม่ไปไกลเท้า❌


ไปไกลๆ ภาษาอังกฤษ ❌ไม่ใช่ Go far far feet ❌
คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ

หายไป ภาษาอังกฤษ ไปเลย (ไม่สุภาพ) ไปไกลกว่านี้ สุภาพกว่านี้ ➡️ คุณให้เวลาฉัน 10 นาทีได้ไหม คุณให้เวลาฉัน 10 นาทีได้ไหม ➡️ทิ้งฉันไว้คนเดียว ปล่อยฉันไปเถอะ ➡️ หลงทาง ❌ ค่อนข้างหยาบ ยิ่งใช้น้ำเสียงโกรธเคืองเขาจะรู้ เราอยากอยู่คนเดียวจริงๆ #Goaway #goaway #fuckoff #getlost #vocabulary #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ #leavemealone #เรียนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง #คริสปี้ฟรอยด์ #ภาษาอังกฤษตลกๆ
source