in

[ซับไทย] เริ่มเรียนภาษาจีนได้แล้ว! ตัวเลข+การวิเคราะห์และนำไปใช้ |เคล็ดลับการเรียนภาษาจีนของ NCT #3?เราแปลจากภาษาจีนเป็นหลัก ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะ !
?ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชม?

source