in

ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสินเชื่อ” ภาษาอังกฤษ คืออะไรครับ จะใช้อ้างอิงการสมัครงานครับ


ขอขอบคุณ

ฉันจะไปสมัครงาน
ฉันจะกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

ในช่องอ้างอิง ฉันจะใส่ข้อมูลเพื่อนของฉัน
เพื่อนของฉันเป็น “ผู้ตรวจสอบการดำเนินงานสินเชื่อ”
หน้าที่ของเขาคือ ขับมอเตอร์ไซค์ เพื่อดูว่ามีที่อยู่จริงตามแผนที่ที่ลูกค้าเขียนไว้หรือไม่

“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานสินเชื่อ” ในภาษาอังกฤษคืออะไร?
ขอบคุณอ่านต่อ ได้ที่นี่