in

ทำไม i feel painful ถึงผิดครับ


1. รู้สึกค่อนข้างมีความสุข ใช้ได้ แต่ทำไมรู้สึกเจ็บต้องเป็นปวดอย่างเดียว?

2. ฉันรู้สึกอยากสูบบุหรี่ในสมองอีกครั้ง

คืบคลานเข้ามาในสมองอีกแล้ว แก้ไขตามหลักไวยากรณ์ แล้วคืบนี้ต้องเติม s หรือเปล่า?อ่านต่อ ได้ที่นี่