in

ฝึกแต่งประโยค/แปลไทยเป็นอังกฤษสำหรับโครงสร้าง Can แบบง่าย ๆ (Lesson 8)สอนฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพร้อมการใช้ Can และการฝึกแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ที่คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก เรียนรู้หลักการใช้ Can และ Can’t พร้อมทั้งฝึกแต่งประโยคสำหรับสำนวนคำศัพท์อื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษ หรือ หัดเขียนบทความ จดหมายภาษาอังกฤษ

source