in

พิมพ์คุยไทยตอบอังกฤษ


ขอให้พิมพ์ภาษาไทย
คำตอบเป็นภาษาอังกฤษแปลกไหม?

แค่ทักทาย สาวไทยคุยกันเป็นภาษาไทย
เขาตอบเป็นภาษาอังกฤษ

ฉันบอกเขาว่าการพิมพ์ภาษาไทยจะคุยด้วยง่ายกว่า
หรือภาษาอังกฤษได้เลย ฉันแค่สงสัย

สื่อสารกันอย่างไรในยุคนี้? ภาษาของวัยรุ่นสื่อสารกัน
20-30

ผมก็ตอบไปว่า แปลก ที่ ถาม คํา ตอบ ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
ดังนั้นฉันจึงถูกใส่ชุดใหญ่อ่านต่อ ได้ที่นี่