in

ภาษา ไทย ข่าวตรงจาก VOA ภาษาไทย


ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย
ภาษา ไทย

สหรัฐฯ-สหประชาชาติประณามเมียนมาร์ประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย 4 คน · หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนเหตุม็อบโจมตีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ประณามทรัมป์อย่างรุนแรง …
source