in

มาดูแบบฝึกหัดท่องจำของเด็กชาวขักกากันค่ะ (ฮากกา/จีนแคะ)บทเรียนท่องจำสำหรับเด็กๆ เรื่อง เงี้ยดกว้องกว๊อง

月光光
เงี๊ยด กว่อง กว๊อง
จันทร์กระจ่าง

月光光 秀才郎 騎白馬 過蓮塘
เงี๊ยด กว่อง กว๊อง ซิ่ว ฉอย หลอง ขี พัก ม้า กว้อ เหลียน ถอง
จันทร์กระจ่าง บัณฑิตหนุ่ม ขี่ม้าขาว ผ่านบึงบัว

蓮塘水路深 阿娘來打金 打一石穀
เหลียน ถอง ซุ่ย หลู่ ชิ้ม อ๊า งิอ๋อง หลอย ต้า กิ๊ม ต้า หยิด ซัก กุก
บึงบัวทางน้ำลึก แม่นางมาทำทอง ตักข้าวเปลือกหนึ่งถัง

礱來挨 碓來踏 湯坑披桶 留隍蓆
หลุง หลอย แอ๊ ต้อย หลอย ทับ ท่อง คัง พี้ ทุ่ง หลิว หวอง เชี๊ยก
โม่มาโม่ กระเดื่องมาตำ ผ้าห่มนวมท่องคัง เสื่อหลิวหวอง

下潭菜头 赖岭蔗 同盤缶 赤草瓦
ฮ่า ถัม ช่อย แถว ไหล่ เลี้ยง จ้า ถุง ผาน ฝุย ฉัก ช่อ งั่ว
หัวผักกาดฮ่าถัม อ้อยไหล่เลียง เครื่องดินเผาถุงผาน กระเบื้องหลังคาฉักช่อ

錦歐寨 卵殼姐 湖下妹 買米無講價
กิ้ม แอ๊ว ฉ่าย ล่อน ข่อก เจี้ย ฝู ฮาม่อย ม้าย มี่ หมอ ก้อง ก้า
หมู่บ้านกิ้มแอ๊ว สาวหน้าเปลือกไข่ สาวฝูฮา ซื้อข้าวสารไม่ต่อรองราคา

量啊倒就走
ลิอ๋อง อ่า ต้อ ฉิ่ว แจ๊ว
ตวงได้เสร็จแล้วก็ไป

source