in

วิธีแนะนำตัวเองภาษาจีน ประโยคแนะนำตัวเองภาษาจีน แนะนำตัวสัมภาษณ์งานภาษาจีน Ep:6 พูดภาษาจีนภายใน21วันวันนี้ครูพี่ฑามจะมาสอนวิธีแนะนำตัวเองภาษาจีนแบบง่ายๆ เลยเตรียมประโยคแนะนำตัวเองภาษาจีนมาสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นไปสัมภาษณ์งาน ภาษาจีน หรือสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ ไปดูกันเลยว่า จะมีวิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนอย่างไร

大家好,我叫李明哲(ชื่อ),来自曼谷(จังหวัด)。
Dàjiā hǎo, wǒ jiào Lǐ Míngzhé, láizì Màngǔ.
สวัสดีทุกคน ฉันชื่อ… มาจาก…
毕业于农业大学(ชื่อมหาวิทยาลัย),是商务汉语专业(ชื่อคณะ)
bìyè yú Nóngyè dàxué,shì shāngwù hànyǔ zhuānyè
เป็นนักเรียนคณะ…
的大学生,我的爱好是游泳。
de dàxuéshēng, wǒ de àihào shì yóuyǒng.
งานอดิเรกของฉันคือ…
很高兴认识大家,希望大家多多关照。
Hěn gāoxìng rènshí dàjiā, xīwàng dàjiā duōduō guānzhào.
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน ฝากตัวด้วยครับ/ค่ะ

เรียนพินอินพยัญชนะ
https://youtu.be/lNZetoNiI-4
เรียนพินอินสระ
https://youtu.be/2ArbRS-1XO0
เรียนพินอินวรรณยุกต์และการผสมคำ
https://youtu.be/8EFWt6Q2x_w
เรียนกฎต่างๆของพินอิน
https://youtu.be/vTY_pl8iMuU

ช่องทางการติดตามและติดต่อ สถาบันภาษาจีน CHINESEJIBJIB
-โหลดชีทเรียนหรือลงคอร์สเรียนแอดไลน์ได้เลยครับ??
https://linktr.ee/kruptime
Tel: 0915319955

#แนะนำตัวภาษาจีน #วิธีแนะนำตัวภาษาจีน #ประโยคแนะนำตัวภาษาจีน #สัมภาษณ์งานภาษาจีน

source