in

วีซ่าออกแล้วจองตั๋วเครื่องบิน บินไปวันนั้นเลยได้มั้ย


เราขอขอวีซ่าไปเรียนต่อค่ะ เอกสารอะไรเพียบรอแค่วันวีซ่าออกเท่านั้น

สามารถถามถามทุกคนว่าจะออกออกแล้วสามารถจะสมัครเข้าร่วมได้หรือไม่?

หน้าก็มาแชร์กันได้นะคะ😊



อ่านต่อ ได้ที่นี่