in

หลังวันที่1เป็นต้นไป คือวันที่1 หรือ วันที่2 ครับ


คำหลังวันที่ 1 เป็นต้นไป หมายถึง วันที่ 1 เวลา 00.01 น. หรือ วันที่ 2 เวลา 00.01 น.? ขอผู้รู้ช่วยตอบคำถาม เพื่อนที่ทำงานเถียงกันว่าวันที่ 1 หรือวันที่ 2 อมยิ้ม 20อ่านต่อ ได้ที่นี่