in

หาเพลงอยู่คับ ช่วยเถอะคับ


โน้ตเพลงคือ:
ดึง ดึง ดึง ดึง *ดึง*
ดึง ดึง ดึง ดึง *ดึง*
-#คับแน่นคับคับ#คับ
(เสียงดึงเข้าหากัน)
(**เสียงต่ำ)
(- คือเสียงที่หายไป)
เพลง (น่าจะ)
ฉันต้องการ cana *รู้สึก*
canu ihave *ตราประทับ*
## จำเนื้อไม่ได้อ่านต่อ ได้ที่นี่