in

อังกฤษ แปล ไทย ประวัติบิกินี่ : แปลภาษาอังกฤษ-ไทย


Bikini history : การแปลอังกฤษ-ไทย
อังกฤษ แปล ไทย

วิดีโอต้นฉบับจากช่อง Google Arts & Culture
source