in

อังกฤษ แปล ไทย AWW หมายความว่าอย่างไรในภาษา ภาษาอังกฤษ


AWW แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ
อังกฤษ แปล ไทย

มาดูความหมายของคำภาษาอังกฤษผ่านรายการทีวีกัน คำว่า Aww จะใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง มาฟังตัวอย่างจาก America’s Got Talent พร้อมคลิปท้ายประโยคกันให้ฟังเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น สามารถชมคลิปวิดีโอตัวเต็มที่ใช้ในคลิปนี้ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ที่มา / เครดิต VDO America’s Got Talent : https://youtu.be/MHscI4TK55s
ข่าวประชาสัมพันธ์ : https://youtu.be/fv4xPQ4wdJg
source