in

เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีกับPôle emploi ได้เงินจริงหรือ ? ต้องทำอย่างไร ?https://www.facebook.com/NatthFrance
เรียนภาษาฝรั่งเศสกับ pôle emploi เรียนฟรี ได้เงินจริงหรอ ?
1.ต้องลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิกคนว่างงาน/หางาน กับ pôle emploi ก่อน
2. จากนั้นค้นหาว่ามี formation อะไรที่เราสนใจ เหมาะกับเรา
3. ติดต่อ คนดูแลเราใน pôle emploi
4. เราอาจได้เงินหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า formation นั้น จัดสรรงบฯ อย่างไร
#Pôle emploi #หางาน #เรียนภาษา #ฝรั่งเศส

source