in

เรียนภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย บทที่.88 – Past tense of modal verbs.2เรียนภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย บทที่.88 – Past tense of modal verbs.2
——————————————————————————————————
88 eighty-eight 88 แปดสิบแปด
Past tense of modal verbs 2
อดีตกาลของกริยาช่วย 2
My son did not want to play with the doll.
ลูกชาย ของผม / ของดิฉัน ไม่อยากเล่นตุ๊กตา
My daughter did not want to play football / soccer (am.).
ลูกสาว ของผม / ของดิฉัน ไม่อยากเล่นฟุตบอล
My wife did not want to play chess with me.
ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม
My children did not want to go for a walk.
ลูก ๆของ ผม / ดิฉัน ไม่อยากไปเดินเล่น
They did not want to tidy the room.
พวกเขาไม่อยากจัดห้อง
They did not want to go to bed.
พวกเขาไม่อยากไปนอน
He was not allowed to eat ice cream.
เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม
He was not allowed to eat chocolate.
เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อคโกแล็ต
He was not allowed to eat sweets.
เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานลูกกวาด
I was allowed to make a wish.
ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาติให้ขออะไรให้ตัวเองได้บางอย่าง
I was allowed to buy myself a dress.
ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาติให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้ หนึ่งชุด
I was allowed to take a chocolate.
ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาตให้หยิบช็อคโกแล็ตให้ตัวเอง หนึ่งชิ้น
Were you allowed to smoke in the airplane?
คุณ สูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ?
Were you allowed to drink beer in the hospital?
คุณ ดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ?
Were you allowed to take the dog into the hotel?
คุณ นำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ?
During the holidays the children were allowed to remain outside late.
ในช่วงพักร้อนเด็ก ๆ ได้รับอนุญาติให้อยู่ข้างนอกด้นานขึ้น
They were allowed to play in the yard for a long time.
พวกเขาได้รับอนุญาติให้เล่นที่สนามได้นาน
They were allowed to stay up late.
พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้

———————————————————————————————————–
♦.Thank you so much for watching our video please click subscribe for get new videos every day: https://bit.ly/2E5OsWO

—————————————————————————————————-
#ขอบคุณมากสำหรับการดูวิดีโอของเรากรุณาคลิกสมัครสมาชิกเพื่อรับวิดีโอใหม่ทุกวัน: https://bit.ly/2E5OsWO
———————————————————————————————————–

source