in

เรียนภาษาเกาหลีพยัญชนะ ฮันกึลสวัสดีครับ
คลิปนี้คือสอน ภาษาเกาหลีพยัญชนะ 12 ตัว ㄱ,ㄲ,ㅋ,ㄷ,ㅌ,ㄸ,ㅂ,ㅍ,ㅃ,ㅈ,ㅊ,ㅉ, นะครับ
ถ้าคุณสนใจเรียนภาษาเกาหลีฮันกึล คลิปนี้ช่วยได้นะครับ
ทุกคนเรียนสู้ๆนะครับ

source