in

เรียน ภาษา จีน ด้วย ตัว เอง [ฝึกเอง] ฝึกพูดภาษาจีน 30 วัน | วันที่ 26 | ใช้คำศัพท์เล่าเรื่อง #เรื่องสั้น


[ฝึกเอง] ฝึกพูดจีน 30 วัน | วันที่ 26 | ใช้ศัพท์เล่าเรื่อง #shorts
เรียน ภาษา จีน ด้วย ตัว เอง

[ฝึกเอง] ฝึกพูดภาษาจีน 30 วัน | วันที่ 26 | ใช้คำศัพท์เล่าเรื่อง #เรื่องสั้น . 💡 [โจทย์]
ใช้คำต่อไปนี้เล่าเรื่องอะไรก็ได้方案、巧妙、效果、积累、能干 [ฝึกพูดจีนกัน 30 วัน] ฉันไม่มีโอกาสได้พูดภาษาจีนมากนัก มาฝึกเองแล้วมาฝึกกัน เกมจะมีปัญหาสำหรับ Duet ทุกวันเป็นเวลา 30 วัน อาจเป็นคำถาม คำที่จัดเรียงมาเล่าเรื่อง เล่าเรื่องจากภาพ หรือฝึกพูดสลับกัน มาฝึกด้วยกันครับ หลัง 30 มาดูกันว่าดีขึ้นขนาดไหน ฝึกพูดภาษาจีน 30 วัน #เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง . ——————————- #图片视频 #จีนเข้าใจง่ายด้วยภาพ #จีน #เรียนจีน #จีน #中文 #泰文 #รู้ยัง ——————————- ติดตามเรื่องราวภาษา ภาษาจีน ย่อยง่ายด้วยรูปภาพหรือ มีบางอย่างเกี่ยวกับภาษาจีนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับที่เว็บไซต์ | https://tutustory.com
เฟสบุ๊ค | tutustory 图片是道 หรือลิงค์ https://facebook.com/tutushidao
Blockdit | tutustory 图片是道 หรือลิงค์ https://www.blockdit.com/tutustory
ไลน์ | @tutustory หรือที่ลิงค์ https://lin.ee/aZcB2Jo
TikTok | @tutu.story หรือที่ลิงค์ https://vt.tiktok.com/ZGJAtGVQe/
Instagram | @tutu.story หรือที่ลิงค์ https://instagram.com/tutu.story
YouTube | tutustory 图片是道 หรือลิงค์ https://www.youtube.com/channel/UCDWJAAuiSQbfevyre811gtg
source