in

เรียน ภาษา เกาหลี เรียนรู้เรื่องราวของเกาหลีผันของกริยารูปแบบ


เรียนภาษาเกาหลีเรื่อง การผันคำกริยารูป 요
เรียน ภาษา เกาหลี

วิดีโอนี้อธิบายการเพิ่ม 아요 การผันคำกริยาภาษาเกาหลี 요 เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบ: 1. การเติม 아요 2. การเติม 어요 3. การเติม 여요
source