in

โคลงดั้น (share)


@ สองโองการเช่นชี้
แสดงร้อยนี้
มีความสุข

@ สาม! เพิ่มหนึ่งย่อหน้า
แสดงตัวอย่าง
เชิญเพื่อนหลายร้อยคน
เล่นเสมอ

*** Double Master ทำให้สัมผัสยืดหยุ่น
ซึ่งอาจยอมรับได้ที่คำที่ 4 หรือคำที่ 5

แก้ไขข้อความเมื่ออ่านต่อ ได้ที่นี่