in

ใครเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง รบกวนหน่อย


ช่วยฉันเขียนชื่อของฉันเป็นลายลักษณ์อักษร มันค่อนข้างจะคัดลอก
“วาสิตา”
เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะเขียน ฉันต้องการเขียนชื่อของฉันในฐานะนักเขียน ฉันมีปัญหาในการเขียนอ่านต่อ ได้ที่นี่