in

【เรียนภาษาญี่ปุ่นแท้จริง】ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นใช้กันในชีวิตประจำวันจริง ! ภาษาพูด ภาษาท้องถิ่น ฯลฯสวัสดึค่ะ WASABI ค่ะ เป็นคนญี่ปุ่นค่ะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่จะช่วยเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้ชมค่ะ
ถ้าจะรู้เรื่องนี้จะได้ช่วยการฟังภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะ
ถ้าคอมเมนท์มาก็ดีใจมากเลยค่ะ♪

#เรียนภาษาญี่ปุ่น #คนญี่ปุ่น #ล่ามญี่ปุ่น #JLPT #N4 #N5 #ภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นใช้กันจริง

source