in

听力练习 ฝึกการฟังภาษาจีน ep.7 แบบฝึกหัดทบทวน การออกเสียงพยัญชนะและสระสำหรับ ep นี้ จะเป็นแบบฝึกหัดทบทวน
ต่อเนื่องมาจากตอนที่ผ่านๆมา

ใครที่ยังทำไม่ได้ หรือติด มีคำถามตรงไหน
สามารถทักมาถามได้ตลอดเลยนร้า

เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเตรียมตัวไปสอบ HSK

#เรียนภาษาจีนออนไลน์
#เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง
#เรียนภาษาจีนไม่ยาก
#ภาษาจีน #การออกเสียงภาษาจีน
#ฝึกฟังภาษาจีน #สระพยัญชนะภาษาจีน

source