in

한국어 교실 13-1 เรียนภาษาเกาหลีกับไก่ปาร์ค태국어를 혼자 공부한 박까이가 태국 친구들과 한국어 공부를 합니다.
태국에 살아 본 적도 없고 한국어를 전공 한 것도 아니여서 어색하거나 틀린 부분이 많습니다.
한국에서 일 하는 태국 친구들에게 조금이라도 도움 주고 싶어서 영상을 올리는 것이니 편하게 시청 해 주세요. 감사합니다.

ผมไก่ ปาร์คครับ ผมเรียนภาษาไทยคนเดียวครับ และ ช่วงนี้สอนภาษาเกาหลีให้กับเพื่อนคนไทยครับ
ผมไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย และไม่ได้เรียนวิชาเอกภาษาเกาหลี ดังนั้นจึงมีหลายส่วนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องนะครับ
แม้เพียงเล็กน้อยผมอยากช่วยเพื่อนๆคนไทยที่มาทำงานที่เกาหลี ดังนั้นผมจึงโพสต์วิดีโอครับ
ช่วยดูแบบสบายๆ นะครับ
ขอบคุณครับ

source