in

Ep.30 ติดตามผลการเรียนภาษาเกาหลีและการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเกาหลี Topik#แรงงานไทยในเกาหลี #epsthailand #สอบtopik #ภาษาเกาหลีสำหรับแรงงานไทย

source