in

Hskระแบบใหม่จะเริ่มใช้ตอนไหนหรอคะ


ตามหัวข้อ hsk 1 จาก 150 เป็น 500 จะเริ่มใช้เมื่อไหร่? เราจะเตรียมอ่านและเขียนคำห้าร้อยคำ แล้วใครมีวิธีจำคำศัพท์เยอะ ๆ บ้าง? ถ้ามีโปรดช่วย ตอนนี้ฉันเครียดมาก ขอขอบคุณ.อ่านต่อ ได้ที่นี่