in

OK ภาษาไทยอันไหนถูกคะ


ตามหัวข้อ ทุกคนใช้ OK กันอย่างไร? เราใช้ Akre ใช่มั้ย? เพื่อนเราใช้ ok ok ok ok หรืออะไรก็ตามอ่านต่อ ได้ที่นี่