in

ฝ้า บน ใบหน้า สาวปัตตานี เป็นภูมแพ้รุนแรง และฝ้าบนใบหน้า

ด่วน ราคาพิเศษ คลิกที่นี่

สาวปัตตานี เป็นภูมแพ้รุนแรง และฝ้าบนใบหน้า
ฝ้า บน ใบหน้า

สาวปัตตานี เป็นภูมิแพ้ชนิดรุนแรง จนต้องเข้าโรงพยาบาล และเป็นฝ้าบนใบหน้าด้วย หลังใช้อัลเดียร่าและสเปรย์ไฮทัช เพียง14วันภูมิแพ้ดีขึ้น ฝ้าจางหาย
source
ด่วน ราคาพิเศษ คลิกที่นี่