in

รีวิว โทรศัพท์ Apple Unboxing Apple AirTag and Review แกะกล่อง แอปเปิล แอร์แท็ก และการใข้งาน


Unboxing Apple AirTag and Review แกะกล่อง แอปเปิล แอร์แท็ก และการใข้งาน
รีวิว โทรศัพท์ Apple

AirTag Unboxing day 1 แกะกล่อง แอร์แท็ก วันแรก 30 เมษายน ทดลองติดตั้งและการใช้งาน
ผู้ใช้ต้องติดตั้ง iOS 14.5 และใช้คุณสมบัติค้นหา AirTag ระยะใกล้ ต้องใช้โทรศัพท์ iPhone 11 ขึ้นไป
source