in

รีวิว โทรศัพท์ Huawei รีวิว Huawei y9 prime 2019 จอแตก


รีวิว Huawei y9 prime 2019 จอแตก
รีวิว โทรศัพท์ Huawei

ติดต่อซ่อมมือถือทางเฟสบุ๊คเท่านั้นค่ะ
กดตรงนี้ค่ะ https://m.me/chaigadget
เขียนรุ่นมือถือ+อาการเสีย
———————–
ราคาเริ่มต้นซ่อมมือถืออยู่ที่ 300 บาท
แล้วแต่อาการเสีย แต่ล่ะรุ่นแต่ละอาการเสียใช้วิธีซ่อมแตกต่างกัน
อะไหล่ราคาต่างกัน แต่ละวันราคาขึ้นลงตลอด ถามราคาก่อนซ่อมจะดีที่สุดค่ะ
source