in

รีวิว โทรศัพท์ OnePlus แกะกล่องพรีวิว | Oneplus 6T มือถือตำนานนักฆ่าเรือธง ซอฟต์แวร์เทพ สเปคโหด


แกะกล่องพรีวิว | Oneplus 6T มือถือตำนานนักฆ่าเรือธง ซอฟต์แวร์เทพ สเปคโหด
รีวิว โทรศัพท์ OnePlus

รุ่นแรม 6GB ความจุ 128GB ราคา 18,999 บาท
รุ่นแรม 8GB ความจุ 256B ราคา 22,999 บาท
จำหน่ายทาง JD Central และ AIS Online Store
source